KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WZORU DEKLARACJI POZ

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w obecnym stanie prawnym dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ są:

  1. Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej”.
  2. Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
  3. Przesłanie przez pacjenta drogą elektroniczną skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, deklaracji wyboru. Złożenie podpisu w wymienionych formach powinno być integralnie związane ze składanym dokumentem.