Profilaktyka 40 PLUS

Przychodnia Medicus w Miłakowie zaprasza wszystkie osoby powyżej 40 roku życia z gminy Miłakowo oraz sąsiadujących gmin na bezpłatne badanie profilaktyczne.
 
Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
 
Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
 
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
 
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy Miłakowo oraz gmin sąsiadujących do zapisywania się do naszej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wybór Przychodni Lekarza Rodzinnego jest dowolny, gdyż nie obowiązuje nas rejonizacja.
 
Jeśli chcesz zadeklarować się do naszej poradni POZ możesz to zrobić osobiście przychodząc do poradni wypełniając deklarację wyboru lub poprzez złożenie deklaracji wyboru w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (nie wychodząc z domu!)
 
Aby prze-deklarować się do innej przychodni nie trzeba przenosić dokumentacji medycznej. Karta szczepień dziecka zostaje przesłana pocztą pomiędzy placówkami. Wystarczy w nowym miejscu wypełnić deklarację wyboru Takiej zmiany można dokonać bezpłatnie dwa razy do roku.
 
Link do Internetowego Konta pacjenta https://pacjent.gov.pl/
 
Przychodnia Medicus Zaniewski Bilski Spółka Partnerska Lekarzy
Miłakowo 14-310 , ul. Kopernika 17
tel: 731 927 542
 
Ulotka_rozmiar_480x680_wersja_1_(aktualizacja_1207_220505_131614