Bezpłatne badanie w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C.

Przychodnia Medicus w Janowcu Kościelnym zaprasza wszystkie osoby powyżej 18 roku życia z gminy Janowiec Kościelny oraz sąsiadujących gmin na bezpłatne badanie w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C.
 
Zakażenie wirusami HCV i HBV, które wywołują wirusowe zapalenie wątroby, zwiększa ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego.
 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B i/lub C przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, co utrudnia ich wykrycie.
 
Nierozpoznane i nieleczone prowadzą do uszkodzeń wątroby, takich jak stłuszczenie, marskość, nowotwór.
 
W Polsce nawet 78% zakażeń HCV pozostaje nierozpoznanych – czas to zmienić!
 
 
 
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy Janowiec Kościelny oraz gmin sąsiadujących do zapisywania się do naszej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wybór Przychodni Lekarza Rodzinnego jest dowolny, gdyż nie obowiązuje nas rejonizacja.
 
Jeśli chcesz zadeklarować się do naszej poradni POZ możesz to zrobić osobiście przychodząc do poradni wypełniając deklarację wyboru lub poprzez złożenie deklaracji wyboru w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (nie wychodząc z domu!)
 
Aby prze-deklarować się do innej przychodni nie trzeba przenosić dokumentacji medycznej. Karta szczepień dziecka zostaje przesłana pocztą pomiędzy placówkami. Wystarczy w nowym miejscu wypełnić deklarację wyboru Takiej zmiany można dokonać bezpłatnie dwa razy do roku.
 
Link do Internetowego Konta pacjenta https://pacjent.gov.pl/
 
Przychodnia Medicus Zaniewski Bilski Spółka Partnerska Lekarzy
13-111 Janowiec Kościelny 149
tel: 732 952 760
watroba