Przychodnia Medicus w Giedajtach realizuje program ministerstwa zdrowia: Domowa Opieka Medyczna – elektroniczny stetoskop

Do kogo jest skierowany program elektronicznego stetoskopu?

Projekt polega na wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych zaburzeń pacjentów po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego ( astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz inne przewlekłe schorzenia z zakresu układu oddechowego).

 

Elektroniczny stetoskop jest w stanie przekształcić dźwięk akustyczny na sygnały elektroniczne, które mogą być dalej wzmacniane w celu optymalnego słuchania. Sygnały elektroniczne są następnie przetwarzane, digitalizowane i przesyłane do komputera lekarza. Badanie płuc pacjent wykona samodzielnie na podstawie prostych komunikatów urządzenia elektronicznego. Będąc w dowolnym miejscu w kraju, pacjent nadal pozostaje pod opieką lekarza POZ. W przypadku wątpliwości, co do jakości realizowanego świadczenia, lekarz może zadecydować o zmianie formy dalszej diagnostyki i leczenia pacjenta.

 

Nabór pacjentów do badania elektronicznym stetoskopem trwa do 10.11.2021 roku

Badanie jest bezpłatne.

Dla wszystkich mieszkańców gminy Jonkowo i sąsiadujących spełniających kryteria naboru.

Kontakt i szczegóły dla osób zainteresowanych badaniem realizowanym przez ministerstwo zdrowia:

 

Link do instrukcji obsługiwania E-stetoskopu: